NEDERLANDS | FRANÇAIS

HRM InspirationDay 2021

 

25.11.2021

 

INSCHRIJVING

Datum: 25.11.2021

Plaats: online (op een gebruiksvriendelijk event-platform dat optimale gebruikerservaring biedt)

09:30-12:00 & 13:30-16:45 (met 2 x 30' speed dating & networking)

Drietalig programma (Nederlands, Frans, Engels)

3 workshops in de voormiddag (09:30 - 12:00) en 4 presentaties in de namiddag (13:30 - 16:45)

Er kan worden ingetekend op het voor-of namiddagprogramma of voor de hele dag

Incentive bij intekening op Full Day-formule:


De Virtual HRM Inspiration Day 2021 is niet het zoveelste saaie en irrelevante webinar, van erbarmelijke technische (av) kwaliteit en met promo-praatjes: het is een totale en optimale beleving, dankzij een innovatief event-platform.

De rode draad doorheen het programma van het event is vernieuwend en evidence/science-based HRM.

Het event wordt afgesloten met een online networking met (geautomatiseerde) speeddating waarbij deelnemers at random aan elkaar worden voorgesteld en gedurende 8 minuten met elkaar kunnen praten.

SPREKERS

Katja Schipperheijn

Consultant, Author and Keynote speaker on learning and engagement in the digital society

Christien Van Vaerenberg

Chief HR Officer @ Port of Antwerp

Tim Berghmans

COO (Creator of Opportunities) @ Marbles

Nathalie Devenijns

Head of Human Resources @ AXA Bank Belgium

Wim Focquet

Talent Director @ DPDgroup

Jan De Visch

Exec. Prof. aan Flanders Business School | Managing Director van Connect & Transform

Nick Celis

Zaakvoerder bij André Celis

Jan De Moor

Founder Tips4Talent | Partner Consilio | Chairman board of directors Profel Group

PROGRAMMA

voormiddag (workshops)

09:30

Wim Focquet
Jan De Visch

De kracht van dynamisch samenwerken.

Hoe verschillende ‘perspectieven op intelligentie’ toepassingsgericht verweven in een samen-denk-werken. Case DPDgroup.

Dynamisch samenwerken gaat uit van drie recente wetenschappelijke inzichten. Het eerste inzicht is dat de essentie van functies en rollen het wezenlijke verschil is dat medewerkers moeten kunnen maken. Dit staat in schril contrast met een focus op activiteiten die moeten uitgevoerd worden. Het tweede inzicht gaat uit van het gegeven dat medewerkers zich levenslang ontwikkelen, en bouwt verder op hoe deze evolutie hun bewustzijn, hun probleembenadering en hun ‘samenwerkingsinsteek’ beïnvloedt. Dit vult een eenzijdige gerichtheid op competenties en vaardigheden aan. Het derde inzicht is dat de belangrijkste kracht van winnende teams het samendenkwerken is, de wijze waarop ze de dingen al denkend samenbrengen. Dit staat in schril contrast met een veronderstelling dat het de chemie zou zijn tussen teamleden, en de eraan verbonden gedragsvaardigheden, die het verschil uitmaken.

De kracht en effectiviteit van deze inzichten, van de dynamisch samenwerken-filosofie en -methodologie, worden toegelicht en geïllustreerd aan de hand van de case DPDgroup.

DPDgroup, oorspronkelijk Deutscher Paketdienst, is een internationaal franchisenetwerk van pakketvervoerders. Het zwaartepunt van de vestigingen ligt in Europa, maar er zijn ook depots en samenwerkingsverbanden in andere werelddelen. DPD vervoert jaarlijks ongeveer 1,3 miljard pakketten naar wereldwijde bestemmingen.

Door: Wim Focquet  (Talent Director @ DPDgroup) & Jan De Visch (Exec. Prof. aan Flanders Business School en Managing Director van Connect & Transform)

Taal: Engels (met Engelse Slides)

Maximaal 35 deelnemers (voor optimale kennisoverdracht en interactie)

09:30

Nick Celis
Jan De Moor

Hoe de waarden van een organisatie, bedrijf of andere, tot leven brengen bij elke medewerker.

Case André Celis Groep (een KMO met 200 ongeveer medewerkers).

André Celis Groep, een familiale KMO met een 200-tal medewerkers, is in de eerste plaats een leverancier van bouwmaterialen (met zowat 20.000 producten) aan zowel professionals als particulieren, met vier winkels/toonzalen en twee andere vestigingen in Vlaams-Brabant. Het bedrijf heeft ook een containerservice, een eigen transportdienst voor snelle leveringen (met 40 vrachtwagens), verhuurt ook machines en grote kraanwagens en levert tevens diensten inzake recyclage van bouwafval.

Het bedrijf bepaalde 7 kernwaarden (samen, doelgericht, hands-on, kwaliteit, klantgericht, eigen-wijs, vertrouwen) die ze als uitgangspunt en toetssteen voor haar handelen vooropstelt. Dat zorgt voor een duidelijke en heldere strategie maar ook voor loyale en gemotiveerde medewerkers en (dus) sterke bedrijfsresultaten. Het bedrijf heeft ook een, voor een KMO, ambitieus beleid inzake het terugdringen van de CO2-uitstoot (-20 % op 5 jaar).

Door: Nick Celis.(zaakvoerder Andre Celis Groep) & Jan De Moor (founder Tips4Talent, partner Consilio, chairman board of directors Profel Group)

Taal: Nederlands (slides Engels & Nederlands)


09:30

Jessy Van Dousselaere
Elke Van Hoof
Stephanie De Wulf

Wellbeing@work bij de Vlaamse Overheid.

Met grondige toelichting van de wetenschappelijke onderbouw van het welzijnsbeleid.

Bij de Vlaamse overheid (met 28.000 medewerkers) is welzijn een strategische pijler binnen het (personeels)beleid. Het welzijnsbeleid is er integraal, geïntegreerd en wetenschappelijk onderbouwd.

Dat beleid werd ontwikkeld en wordt verder ondersteund door het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) dat de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid bijstaat op vlak van personeel en organisatieontwikkeling.

Voor de wetenschappelijke onderbouw van het welzijnsbeleid werkte het AgO samen met de Vlerick Management School en met prof. Elke Van Hoof (VUB) en vertaalt zich naar de dienstverlening, bijvoorbeeld in het recent ontwikkelde welzijnskompas. 

Bij de Vlaamse overheid is welzijn een gedeelde verantwoordelijkheid tussen organisatie en medewerkers. De organisatie en de leidinggevenden bieden een ondersteunend aanbod, de medewerker neemt eigen verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling en mentale en fysieke gezondheid. Meer data driven werken is ook één van de doelstellingen. Daarvoor ontwikkelde men een welzijnsdashboard waarop de welzijnscijfers permanent gemonitord kunnen worden. 

Sinds 2016 is er eveneens een actieplan stress en burn-out bestaande uit 10 bouwstenen. 

Wat heeft men op vlak van welzijn geleerd sinds 2016? Welke zijn de lessons learned en de uitdagingen van de toekomst op het gebied van welzijn? 


Professor Elke Van Hoof neemt u mee in de valkuilen van een welzijnsmenu en biedt een alternatief. U krijgt van haar een overzicht van drivers van welzijn maar vooral drivers van actief bezig zijn met ons eigen welzijn. Vanuit neurobiologische inzichten én gedragsveranderingsmodellen krijgt men grip op het welzijn van werknemers. U krijgt ook handvaten aangereikt waarmee u allé werknemers mee krijgt in uw welzijnsbeleid. U gaat weg met een volwaardig en zelfsturend welzijnsbeleid dat een werkelijke reflectie is van de gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer.

Door: Stephanie De Wulf (Talent & Well-being Manager Agentschap Overheidspersoneel Vlaamse Overheid) & Jessy Van Dousselaere (HR Adviseur Welzijn Agentschap Overheidspersoneel Vlaamse Overheid) + Elke Van Hoof (Professor Eerstelijns- Gezondheids- en Medische Psychologie @ VUB, Founder Ally Institute & CEO Huis voor Veerkracht)

Taal: Nederlands en Engels (met slides in NL & ENG)

namiddag (seminar)

13:30

Katja Schipperheijn

Leerstrategieën voor wendbare organisaties/bedrijven.

Een organisatie future-proof maken is hoe langer hoe complexer en urgenter. Bedrijfsvoering is geen kwestie meer van het hoofd bieden aan uitdagingen die op je pad komen, maar veel meer van er op vooruit te lopen. Dat kan alleen als je de juiste mensen, met de juiste set aan competenties, op de juiste plek hebt. Want ook in de context van intelligente samenwerkingen in een mens en machine-verhaal, zal je het verschil maken door in te zetten op de kennis en de vaardigheden van je mensen.


In haar nieuwste boek The LearnScape, en in haar presentatie tijdens de HRM Inspiration Day 2021, zoomt Katja Schipperheijn in op leerstrategieën die wendbaar ingezet worden in werelden die steeds meer virtueel worden. Ze sloopt daarbij enkele mythes over leren en ontwikkelen en geeft antwoorden op vragen als: hoe bouw je als onderneming een LearnScape, een klimaat waar de leertechnieken zijn afgestemd op voortdurende interactie met de wereld daarbuiten, het ecosysteem? En waarom is het absoluut cruciaal dat je als onderneming een levenslangleren-mindset in je organisatie op die manier benadert?

Door: Katja Schipperheijn (een internationaal erkend leerstrateeg, consultant en keynote spreker over leren en engagement in de geconnecteerde wereld. Haar expertisegebied richt zich op de interactie van mensen en technologie om duurzame groei te realiseren op basis van betrokkenheid en welzijn).

Taal:  Engels (sslides ENG)

14:10

Christien Van Vaerenberg

De bijdrage van HR en rol van een cultuur van zelfleiderschap bij een duurzame transitie.

Case: Antwerps Havenbedrijf

Sinds de komst van CEO Jacques Vandermeiren is Port of Antwerp in volle transitie. Het creëren van de nieuwe organisatiestructuur gaat gepaard met een cultuurtransitie waarbij het zelfleiderschap van de medewerkers centraal staat. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan, groei en ontwikkeling.

In deze presentatie wordt toegelicht hoe Port of Antwerp vanuit HR samen met de leiders in de organisatie zowel op de vaardigheden, maar vooral ook op de attitude van de medewerkers inwerkt om hen mee te krijgen en hen het momentum te laten creëren van de transitie. Welke obstakels kwam men tegen? Hoe trachtte men ze te ontwijken? Wat zijn de gehanteerde onderliggende principes? Welke visie wordt nu uitgedragen ? En hoe worden die tot leven gebracht in de organisatie?

Port of Antwerp (het Antwerpse havenbedrijf: 1.600 medewerkers, 40 werklocaties, verspreid over heel de haven van Antwerpen) ondersteunt de activiteiten in de Antwerpse haven (de tweede grootste in Europa:  24.000 voetbalvelden groot, er zijn meer dan 900 bedrijven gevestigd).

De HR-afdeling stuurt het opleidingsaanbod bewust en continu bij. Medewerkers kunnen zich altijd ontwikkelen in de basiskennis of vaardigheden zoals taal, IT, softskills, havenkennis enzovoort. Aan dat basispakket worden steeds nieuwe opleidingen toegevoegd. Onder meer opleidingen rond design thinking, omgaan met verandering, business partnering en data-analytics. Zo zijn de medewerkers met hun competenties, vaardigheden en kennis continu een stap voor. Men zet in op de wendbaarheid van de medewerkers in een continu veranderende wereld. 

De duurzame inzetbaarheid van de medewerkers staat in functie van de duurzame transitie van de organisatie, van het bedrijf. Port of Antwerp zet hoog in om dat laatste, het corporate duurzaamheidsbeleid is een topprioriteit. Niet toevallig is CEO Vandermeiren de voorzitter van The Shift, een vereniging van (veelal grote) bedrijven en ngo’s die samen streven naar en een constructieve dialoog voeren over de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Door: Christien Van Vaerenberg (Chief HR Officer @ Port of Antwerp)

Taal: Nederlands (slides NL)


14:50

PAUZE

15:30

Tim Berghmans

Geen bazen, maar pure zelfsturing. Geen dagen tellen, maar onbeperkt verlof.

Case Marbles (een communicatiebureau met een 20-tal medewerkers).

‘Onbeperkt verlof’, zo luidt de pakkende titel van het boek van Tom Herrijgers, de CEO van marketing- en communicatiebedrijf Marbles.

Niet Tom maar zijn rechterhand Tim Berghmans, doet tijdens de HRM Inspiration Day 2021 op concrete wijze de ondertitel én de bedrijfsfilosofie van Marbles uit de doeken. Hij zal m.a.w. een warm pleidooi houden voor zelfsturing in het  ondernemerslandschap. Aan de hand van de Marbles-ervaring.  

Zijn presentatie gaat over het waarom en vooral het hoe van de omslag van een klassieke maar onbevredigende manier van organiseren en ondernemen naar een relaxte werkcultuur waarin iedereen comfortabel kan openbloeien, zowel professioneel als op persoonlijk vlak. 

De ‘onbeperkt verlof’-filosofie neemt u trouwens ook best letterlijk: bij Marbles is verlof, net als bij onder andere Netflix, per definitie goedgekeurd op voorwaarde dat er genoeg volk is om het werk voor de klant te kunnen realiseren. Daarnaast gelden er ook nog een aantal andere condities, zoals de noodzaak om bij langere afwezigheden een uitgebreide debriefing te geven aan het team en het nemen van maatregelen om er voor te zorgen dat de dienstverlening probleemloos verder kan gezet worden.

Marbles, dat zichzelf ziet als accelerator van (werknemers)geluk, beschouwt zelfsturing niet als einddoel en wenst verder te evolueren inzake innovatief HR. Op het programma staan andere even ambitieuze als baanbrekende veranderingen: het bepalen van de lonen in team (vandaag al heeft elke medewerker beschikking over alle financiële informatie over de bedrijfsvoering), aandeelhouderschap en winstdeling voor de medewerkers en een sustainability policy (gebaseerd op een evenwicht tussen de drie P’s: planet, people & profit – in die volgorde) met een voorbeeldfunctie. Daarnaast timmert het ook aan de weg van een heus ecosysteem van gelijkgestemde ondernemingen en personen, vandaar haar betrokkenheid bij de Happiness@Work conference & movement.

Door: Tim Berghmans (COO - Creator of Opportunities @ Marbles)

Taal: Nederlands & Engels (slides NL)

16:10

Nathalie Devenijns

Gedaan met het verplichte kantoorwerken.

Case (telewerken) @ Axa Bank

Bij AXA Bank België kunnen de medewerkers (vanaf/sinds 1 september) zelf kiezen of ze al dan niet naar kantoor komen. Daarmee gaat AXA verder dan de meeste andere banken en bedrijven. De ruim 800 werknemers op de hoofdzetel van AXA Bank België konden al sinds 2015 tot twee dagen per week thuiswerken. Door en na corona, dat thuiswerk lange tijd verplichtte, wil de financiële instelling nog verder gaan.

De ene week kan men bijvoorbeeld vijf dagen thuis of op kantoor werken, de volgende week is een combinatie van thuiswerk en kantoor mogelijk. De medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en de vrijheid om zelf te bepalen wanneer en hoeveel ze thuiswerken. Ze moeten vooraf wel afspraken maken met hun managers en hun collega's. En de dienstverlening aan de klanten mag er niet onder lijden. 

Bij AXA Bank was telewerken al jaren ingeburgerd. Wie op de hoofdzetel van de bank werkzaam is, kon ook al voor corona (sinds 2015) tot 2 dagen per week van thuis uit werken. Maar men wilde als werkgever structureel verder evolueren, zelfs los van (post) corona. Volledige flexibiliteit voor wat betreft de locatie van waaruit je werkt is daar één element van. De verdere evolutie van het kantoorgebouw van een werkplek naar een ontmoetingsplek is een ander belangrijk element: minder vaste werkstations en meer ruimte voor meetings, brainstorms en sociale events.

Door: Nathalie Devenijns (Head of Human Resources @ AXA Bank Belgium)

Taal: Nederlands (slides Engels)

INSCHRIJVING

Inschrijven voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Voormiddag

€ 75

 

Namiddag

€ 75

 

Full day

€ 125

 

DOELGROEP


  • HR-directors/managers
  • Verantwoordelijken deelaspecten van personeelsbeleid/HRM
  • Managers Interne (en externe/corporate) communicatie
  • CEO's/general managers
  • Lijnmanagers met verantwoordelijkheid op het vlak van people management

Sinds 2006 namen meer dan 2500 HR-professionals uit ruim 1500 bedrijven deel aan een HR knowledge sharing event van HRMinfo.