NEDERLANDS | FRANÇAIS

HRM Inspiration Day 2022

10e editie

 

15.12.2022

 

INSCHRIJVING

Datum: 15.12.2022

Plaats: Maison de la Poste (Tour & Taxis-site, Brussel)

09:30 - 17:20 (+ networking drink)

Drietalig programma (Nederlands, Frans, Engels)

3 parallelle workshops (09:30 - 10:30) + 2 panelgesprekken (11:00 - 12:00) in de voormiddag 

Seminar in de namiddag (13:30 - 17:20)

Er kan worden ingetekend op het voor- of namiddagprogramma of voor de hele dag

SPREKERS

Prof. Nathalie Aelterman

Co-founder @ Impetus Academy - Motivation expert/Trainer

Marleen Lindemans

Senior Corporate Wellbeing Manager @ AG Health Partner

Raffaella Berardo

Managing Director Belgium and Luxembourg & Board member Belgium @ Miele

Bart Van der Herten

Business mentor @ Ambits & Expert Leadership en Change Management

Peter Jonkers

HR-expert @ Cegeka

Melanie Vanderbeken

HR Business Partner @ Corilus

Eric de Haan

Professor organisation development @ Vrije Universiteit Amsterdam & Director Ashridge Centre for Coaching @ HULT International Business School)

Isabelle Hennequin

Human Resoures Director @ Cliniques Universitaires Saint-Luc

PROGRAMMA

voormiddag (3 workshops + 2 panelgesprekken)

09:30

Melanie Vanderbeken
Inke Daems

WORKSHOP | Innovatief talent management @ Corilus

Evidence based-talent forecasting om metrics te verzamelen rond performance, potentieel, motivatie en talent risico’s

Corilus is een IT-provider voor de gezondheidssector met ongeveer 250 medewerkers. De onderneming gebruikt HR intelligence om talentbeslissingen te nemen: men start met een tool voor evidence based-talent forecasting om metrics te verzamelen rond performance, potentieel, motivatie en talentrisico’s. De tool verbindt de data tot prescriptieve analytics. Door de objectieve aanpak wordt bias vermeden in de beslissingen en is optimale transparantie mogelijk voor de medewerkers. Daarnaast heeft Corilus een heldere visie over talent management, gebaseerd op duurzaamheid en het centraal stellen van de medewerker. Dit wordt vertaald in een sterke employee experience: na de talent review wordt feedback gegeven in verschillende stappen: een loopbaanworkshop, een gesprek met de leidinggevende en HR rond de huidige functie, een loopbaangesprek met een externe consultant over de toekomst en de opmaak van een persoonlijk plan.

Door Melanie Vanderbeken (HR business partner@ Corilus) & Inke Daems (talent consultant@ Squid Consulting)

Taal

NL & FR met Engelstalige slides

09:30

Marleen Lindemans

WORKSHOP | Hoe een mentaal-gezonde werkplek ontwerpen

Tips & tricks vanuit de praktijk

Verschillende onderzoeken brengen verontrustende cijfers aan het licht over het fysieke, mentale en sociale welzijn van de Belgische werknemers. De snel evoluerende digitalisering, de werk-privébalans en de stijgende werkdruk hebben aanwijsbare nefaste psychosociale gevolgen.

Een recente studie toont dat zware schommelingen op de financiële markten, zoals vandaag het geval, eveneens de gemoedsgesteldheid beïnvloeden.

Het mentaal welzijn is uiteraard niet enkel een zaak en verantwoordelijkheid van werkgevers, bedrijven en andere organisatie. Maar we weten dat een mentaal gezonde werkplaats wel degelijk kan ontworpen worden. En dat factoren die het welzijn op het werk negatief beïnvloeden kunnen vermeden of sterk gereduceerd worden. Met name door een doordacht en wetenschappelijk onderbouwd wellbeing-beleid.

In deze workshop worden visies, instrumenten en good/best practices (van onder meer Tiense Suiker, BNP Paribas Fortis, Melexis en Biocartis) aangereikt om zo’n beleid vorm te geven en te implementeren. Tevens wordt aandacht besteed aan (de berekening van) de ROI van een welzijnsbeleid @ work.

Door Marleen Lindemans (Senior Corporate Wellbeing Manager @ AG Health Partner)

Taal

NL + EN met EN slides

09:30

Peter Jonkers
Joos Van Dyck
Simon De Vos

WORKSHOP | Advanced HR analytics @ Cegeka

Via process mining van descriptieve naar predictieve en prescriptieve HR-data om tot vernieuwende en impactvolle oplossingen voor tal van HR-vraagstukken te komen

Cegeka is een Europese IT-groep met hoofdzetel in Hasselt en ruim 6000 medewerkers. In een co-creatie project met de KULeuven en Acerta Consult werd een gefaseerd stappenplan opgezet en doorlopen om via proces mining van descriptieve naar predictieve en prescriptieve HR-data tet komen tot vernieuwende en impactvolle oplossingen voor tal van HR-vraagstukken. Zoals: het mogelijke verdere verloop van loopbaanpaden, de doorlooptijden van loopbaanstappen, het risico op turnover en de factoren die een invloed hebben op loopbaanstappen.

Door Peter Jonkers (HR-expert @ Cegeka), Joos Van Dyck (director business intelligence @ Acerta Consult) en Simon De Vos (PhD Researcher @ KULeuven/LIRIS)

Taal

NL & FR met Engelstalige slides

10:30

KOFFIEPAUZE VOORMIDDAG

11:00

PANELGESPREK | HR & duurzaamheid/CSR/klimaat- en energietransitie

Hoe People, Planet & Profit verzoenen en in balans brengen

Panel
 • Geert Aelbrecht (Chief People Officer & Group sustainability & ESG Officer @ BESIX Group)
 • Veronique Roedolf (Chief Compliance & Ethics Officer @ Solvay, former HR professional)
Moderator
Fabiaan van Vrekhem (Chairman Accord Group & Valpeo, team member van FutureZero en auteur van o.m. 'The disruptive competence: the journey to a sustainable business, from matter to meaning') 

Taal

De panelleden zijn Nederlands- of Franstalig en zullen zich uitdrukken in hun moedertaal. De moderator is drietalig en spreekt afwisselend Nederlands, Frans en Engels.

11:00

PANELGESPREK | Evidence / science based (online) coaching

Wat zegt de wetenschap over de effectiviteit van (online) coaching?

Panel
 • Erik de Haan (professor organisation development @ Vrije Universiteit Amsterdam & director Ashridge Centre for Coaching @ HULT International Business School)
 • Els Verhasselt (Sales & Leadership Coach @ Proximus)
 • Koen Claeys (lead (business performance) coach @ Euroclear)
Moderator

Bieke Struyf (PHD, coach & innovation consultant)

Taal

De panelleden zijn Nederlandstalig of tweetalig (NL/FR of NL/ENG) en zullen zich uitdrukken in het NL, FR of ENG. De moderator is drietalig en spreekt afwisselend NL, FR en ENG.

middag

12:00

Walking lunch buffet

Inbegrepen voor deelnemers aan de hele dag, facultatief (en extra aangerekend) voor deelnemers aan enkel de voor- of namiddag

De lunch bestaat uit broodjes met luxe-beleg, soep, salades, desserts, koffie of thee.

namiddag (seminar)

13:40

Prof. Nathalie Aelterman

Groei bevorderen vanuit een ABC-mindset

Zelf-Determinatie Theorie als stevig theoretisch fundament voor een doeltreffend motivatiebeleid

Je wil zoveel mogelijk uit je medewerkers en je team halen? Je wil dat ze groeien in zelfvertrouwen en durf, en dat ze spontaan (meer) verantwoordelijkheid opnemen? Kortom, je wil je medewerkers op een duurzame wijze motiveren zonder voortdurend achter hun veren te moeten zitten?

Deze presentatie beoogt een gemeenschappelijke taal aan te reiken om over motivatie en groei van mensen te spreken en over wat er nodig is om op een motiverende wijze met medewerkers om te gaan. De sessie is integraal geënt op een sterk wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie, de Zelf-Determinatie Theorie, waarvan de relevantie voor de werkvloer reeds veelvuldig is aangetoond.

Via interactieve oefeningen en praktijkvoorbeelden worden enkele verfrissende strategieën geboden als sleutel tot een beter welzijn én betere resultaten. Er wordt een praktisch kompas aangereikt dat organisaties kan helpen om dynamieken op de werkvloer beter te begrijpen en concrete handvatten kan bieden voor een doeltreffend motivatiebeleid.

Door Professor Nathalie Aelterman ( Co-founder & motivation expert/trainer @ Impetus Academy)

Taal

NL (hoofdzakelijk) & FR met Franstalige slides

14:25

Nadia Wable
Isabelle Hennequin

De Fast-Track Talent (FTT)-methode : een eenvoudige manier om de war for talent in de gezondheidssector aan te pakken

Case Hôpital Universitaire Saint Luc Brussel

Cliniques Universitaires Saint-Luc , het academische ziekenhuis van de Université catholique de Louvain (UCLouvain), heeft een innovatieve maar eenvoudige methode ontwikkeld en toegepast om de war for talent in de gezondheidssector aan te pakken: de Fast-Track Talent (FTT)-methode. Het is een benadering van talentopsporing via authentieke peer-to-peer ontwikkeling die verpleegkundigen in opleiding een nieuwe manier van werken binnen de zorgeenheden biedt en de waardoor ze tevens waarden van ‘Magnets Hospitals’ kunnen uitgedragen. Het Magnets-label, toegekend door het

American Nurses Credentialing Center (ANCC), is de hoogste vorm van erkenning van de verpleegkundige kwaliteit ter wereld.

Door Isabelle Hennequin (Human Resources director @ Cliniques Universitaires Saint-Luc) + Nadia Wable (verpleegkundige & medewerker cel ‘infirmière partenaire écoles hôpital’ (IPEH) @ Cliniques Universitaires Saint-Luc

Taal

Frans met Nederlandstalige slides

15:05

KOFFIEPAUZE NAMIDDAG

15:55

Bart Van der Herten

Leiderschap in een VUCA & BANI wereld

Een visie, gestoeld op ervaring en wetenschap

Leiders hebben vandaag heel specifieke en andere competenties nodig dan voorheen, vooral als ze te maken hebben met complexe vraagstukken: ze dienen collectieve intelligentie te benutten en mogelijk te maken. En dit met betrekking tot veel meer dan enkel kennis verworven via het hoofd: kennis afkomstig van het totale menselijke systeem. Ze (m/v) dienen de verbinding te maken tussen cognitieve kennis + hart + lichaam + de omringende wereld. En die wereld is vandaag BANI & VUCA. BANI is het acroniem voor Brittle (broos), Anxious (angstig), Nonlinear (niet-lineair) & Incomprehensible (Onbegrijpelijk). VUCA staat voor: Volatility (wisselvalligheid), uncertainty (onzekerheid), complexity (complex) & ambiguity (dubbelzinnigheid/meerduidigheid). Beide letterwoorden zijn denkkaders om de wereld van vandaag te omschrijven en te typeren. De visie van Bart Van der Herten is gebaseerd op zowel de recente wetenschappelijke literatuur (over vooral bedrijfscultuur) als op zijn jarenlange ervaring als leider in grote organisaties. Hij verwerkte zijn visie in het boek Shiftmakers. Leiderschap in de 2020’s (verschenen in 2012).

Door Bart Van der Herten (director strategy & business transformation @ MIVB/STIB)

Taal

NL & FR met Engelstalige slides

16:40

Raffaella Berardo

CEO Talk

Miele Belgium: op weg naar ‘Power to the Pioneers’

Miele België is op weg om een bedrijf zonder bazen te worden.

Alles begint met haar nieuwe missie, Creators of Quality, die de twee sterke bedrijfskrachten samenbrengt: Streven naar kwaliteit en Pioniersgeest.

Voortbouwend op de pioniersmentaliteit ‘ontketent’ (unleash) Miele België de spirit om moediger, sneller en autonomer te denken en te handelen, door de medewerkers te betrekken bij het bepalen van de toekomstige strategieën en prioriteiten, en daaraan een innovatief prestatie- en beloningssysteem te koppelen.

Bazen gebruiken macht, terwijl Pionierende Leiders ideeën bevorderen boven hiërarchie, door ervoor te zorgen dat het bedrijf draait op de beste ideeën - ongeacht wie ze heeft bedacht, door een omgeving te creëren waarin ideeën openlijk worden gedeeld, medewerkers worden uitgedaagd en er van fouten wordt geleerd.

Bazen nemen beslissingen en geven bevelen, Pionierende Leiders kiezen voor een participatieve managementstijl, appelleren aan waarden en zijn sterk in het bieden van ondersteuning (coaching en mentoring).

Farmaceutisch bedrijf Novartis (ontstaan uit de fusie van Ciba-Geigy en Sandoz) is een van de bekendere internationale bedrijven zonder baas. Maar in eigen land is onder meer Miele bezig om een unbossed bedrijf te worden

Door Raffaella Berardo (managing director @ Miele Belux) 

Taal

Engels met Nederlandstalige & Franstalige slides

17:20

Netwerkdrink

Facultatief (en extra aangerekend)


INSCHRIJVING

Inschrijven voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Voormiddag

€ 325

 

- 50 euro voor de houders van een Corporate PASSport-login of van een promocode

Namiddag

€ 400

 

- 50 euro voor de houders van een Corporate PASSport-login of van een promocode

Full day

€ 550

 

- 50 euro voor de houders van een Corporate PASSport-login of van een promocode

DOELGROEP


 • HR-directors/managers
 • Verantwoordelijken/medewerkers deelaspecten van personeelsbeleid/HRM (zoals L&D, R&S, talent management,…)
 • Managers Interne (en externe/corporate) communicatie
 • CEO's/general managers
 • Lijnmanagers met verantwoordelijkheid op het vlak van people management
 • Coaches (interne en externe)
 • Verantwoordelijken/medewerkers ESG, CSR en duurzaamheid 
 • Verantwoordelijken/medewerkers performance management

Sinds 2006 namen meer dan 2500 HR-professionals uit ruim 1500 bedrijven deel aan een HR knowledge sharing event van HRMinfo.